Khaviwood company

22/07/2022
Cty CP chế biến gỗ Việt Đức (KHAVIWOOD) trước đây là Doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1979, và chuyển sang Cty Cổ phần từ năm 2001. Vốn điều lệ của Cty hiện nay là 15,2 tỷ đồng, lao động 307 người. Ban đầu Cty chỉ sản xuất hàng Mộc nội địa, thoi dệt và phụ tùng Dệt bằng gỗ cung ứng cho Công nghiệp Dệt của Tỉnh , đến nay Cty đã mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm và trực tiếp tham gia xuất khẩu. Địa chỉ: Xã Diên Lạc - Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa ĐT: (058)3767.293 * Fax: (058)3767.118 * Email: khaviwood@dng.vnn.vn Ngày Thành lập Công ty: 06/6/1979 Ngành nghề sản xuất kinh doanh và năng lực sản xuất: Sản xuất bàn ghế trong nhà và ngoài trời xuất khẩu: 100 Cont./năm. Sản xuất Cơ Bi da nội địa và xuất khẩu: 200.000 cây Cơ/năm. Khai thác đá khối Granite (Mỏ đá trắng Suối Tiên): 10.000 m3/năm. Chế biến đá tấm Granite ốp lát (NM chế biến đá Granite): 100.000 m2/năm.